Blog

Una sentència declara nuls aspectes del decret que retallava les primes d’energia a les plantes de purins

01/07/2016 Publicat per solucions

El Tribunal Suprem estima el recurs de l’ADAP i es podrien reobrir algunes plantes

Una sentència de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem ha declarat nuls alguns aspectes de l’ordre ministerial de l’any 2014 que retallava les primes de l’energia elèctrica produïda en les plantes de tractament de purins. Aquest decret va suposar el tancament de 29 instal·lacions d’aquest tipus, 9 de les quals eren a Catalunya i d’aquestes, 2 a Osona.

La sentència ha estimat el recurs interposat per l’Associació d’Empreses pel Desimpacte Ambiental dels Purins (ADAP) contra l’ordre pel qual s’aproven “els paràmetres retributius aplicables a determinades instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, especialment en la part referida al tractament dels purins pel que fa als valors i els paràmetres relatius als costos d’inversió i explotació”.

Font d’informació: El9Nou.cat