Informació+Dossiers

Sòl no urbanitzable

Sòl no urbanitzable 08/03/2011 Publicat per solucions

El sòl no urbanitzable és l’espai lliure de processos urbans, i que esdevé majoritari en el territori. En aquest s’engloben totes les activitats i sistemes relacionats amb el medi: sòl agrícola, masses forestal, cursos fluvials, prats i pastures, entre altres.

Objectius segons el planejament territorial: ordenar les implantacions sobre el territori, atraure l’activitat econòmica als espais idonis i garantir la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible.

SNU
Title : SNU
Caption :
File name : SNU.pdf
Size : 1 MB