Tramitació i gestió d’ajuts per l’Administració

La tramitació d’ajuts públics requereix una feina amb molt coneixement de gestió i dedicació específica. Sovint aquests processos són externalitzats a empreses amb gran recorregut en la tramitació d’ajuts.