L’obtenció d’ajuts públics requereix una tramitació, que a vegades requereix de documentació tècnica de suport, o un assessorament per saber quines són les alternatives que s’adeqüen a les necessitats de cada cas. De forma periòdica hi ha convocatòries per sol·licitar ajuts agrícoles, ramaders, i forestals.