La convivència entre l’home i el territori genera conceptes molt variables en el temps, com el paisatge i el patrimoni. Són elements basats en el valor que se’ls atorga per part de la societat, i que per tant, són canviants en el temps tan per la forma com per la visió subjectiva que es pugui construir al seu voltant. Qualsevol escenari transmet uns valors que cal saber gestionar adequadament.