Les masses forestals esdevenen un recurs natural que cal gestionar adequadament per tal de facilitar-ne un bon desenvolupament, i al mateix temps, permetre l’aprofitament dels recursos naturals i fustaners que ofereix.