El model energètic actual passa per una diversificació de les fonts. En els darrers anys s’ha pres consciència de la necessitat de potenciar les fonts renovables com a sistema més sostenible i més vinculat al territori.