Les activitats ramaderes generen un subproducte molt beneficiós per l’àmbit de l’agricultura, però que cal gestionar molt bé per tal de que sigui un factor positiu de creixement vegetal i productivitat del sòl.