Restauració d’espais fluvials

En zones properes a espais fluvials i que han patit degradació per factors antròpics o naturals, es poden plantejar actuacions que regenerin i millorin tant la fauna com la flora ripícola. Aquestes restauracions cal que considerin les característiques intrínseques d’aquests indrets, fet que els fan molt rics per la seva biodiversitat, però a l’hora molt vulnerables. Coneixedors del medi i avesats a poder donar solucions a aquests casos, redactem projectes que plantegen alternatives i possibilitats a la recuperació d’aquests indrets.