Captacions d’aigua i legalització de pous

Per a poder realitzar un aprofitament hidràulic d’un curs fluvial o bé d’un aqüífer, cal sol·licitar permís a l’administració (en el cas de Catalunya a l’Agència Catalana de l’Aigua) tot omplint una sol·licitud adjuntant una memòria, planimetria i qualsevol document que justifiqui aquest aprofitament. Ens encarreguem de la preparació de la documentació així com del seguiment de l’expedient.