La gestió de l’aigua i els recursos hídrics en general, és un factor d’una elevada complexitat. El caràcter mediterràni del nostre clima afegeix una estacionalitat molt marcada en els processos i punts crítics que cal preveure en qualsevol intervenció.