Blog

Resolució favorable de l’autorització ambiental d’una activitat extractiva

05/10/2012 Publicat per solucions

El projecte per l’obertura d’una pedrera d’àrids al municipi del Bruc, redactat per Solucions Manresa ha rebut el vist i plau de la Ponència ambiental en el tràmit de sol·licitud d’autorització ambiental, on s’ha avaluat entre altres, l’estudi d’impacte ambiental i el projecte de restauració de l’activitat.

Destaca el conjunt de mesures ambientals preventives i complementàries, més enllà de les habituals mesures per minimitzar l’impacte de l’activitat. Aquest fet ha permès que el projecte sigui valorat com a idoni, ja que s’ha treballat curosament per millorar la qualitat ambiental de l’entorn.

 

Veure publicació de l’Acord de la Declaració d’Impacte Ambiental al DOGC 6222 de 28.9.2012