Blog

Regulació de la Declaració Única agrària (DUN 2012)

16/01/2012 Publicat per solucions

El passat dia 10/01/2012 s’ha publicat al DOGC l’ORDRE AAM/382/2012, de 28 de desembre, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària (DUN) 2012.Més informació
•    ORDRE AAM/382/2011, de 28 de desembre,
per la qual es regula la declaració única agrària (DUN) durant l’any 2012. (DOGC núm. 6041 – 10/01/2012)

•    Fitxa informativa
Requisits, documentació a presentar, formulari de sol•licitud…

 

Font:www.gencat.cat