Blog

Proposta final d’actuacions que integraran el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) per a l’any 2013

02/01/2013 Publicat per solucions
Inclou fins a 915 actuacions, el que representa un increment global d’un 1,8% respecte el 2012 L’emprenedoria, la internacionalització, el foment de la innovació, la venda de proximitat, la gestió eficient de l’aigua de reg, la sanitat vegetal, i la fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes en són els eixos estratègics.

El PATT, que s’aprova anualment per resolució del Conseller, és un instrument que recull, programa i coordina les actuacions centrades en els àmbits de la investigació, la recerca i la transferència tecnològica i de coneixements al sector agrari català. Es tracta, per tant, d’un pla que promou la millora de la competitivitat de les empreses que formen el teixit productiu, transformador, comercialitzador i de serveis en l’àmbit agrari i agroalimentari de Catalunya; i per això compta amb la participació i la col·laboració d’un ampli ventall d’administracions, centres de recerca, universitats, fundacions, consorcis, organitzacions de productors, i sindicats vinculats amb els sectors agrari, agroalimentari i rural de Catalunya.

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural