Projecte de restauració minera

Projecte de restauració minera

Àmbit: Medi ambient, Obres i activitats

Promotor: CUMESA

Situació: Alforja

Redacció projecte: 2013

Redacció del projecte per la modificació de l’àmbit autoritzat i modificació del programa de restauració d’una explotació minera existent a Alforja. Es preveu l’adaptació del projecte a uns criteris que garanteixin l’execució de la restauració.

L’estat actual no permet que es pugui executar les actuacions per assolir l’estat final de restauració.

El projecte preveu l’avaluació ambiental per garantir la correcta integració en l’entorn i amb el paisatge.