Connector fluvial – escala de peixos

Connector fluvial – escala de peixos

Àmbit: Obres i activitats; medi ambient.

Promotor: Propietat.

Situació i emplaçament: Sant Joan de Vilatorrada.

Execució d’obres: 2015.

Les construccions de preses, rescloses, canals, etc., creen discontinuïtats en el curs fluvial que impedeixen la mobilitat de peixos, principalment, impedint la connectivitat territorial d’aquestes espècies.

Per evitar-ho, es construeixen connectors fluvials, o escales de peixos que permeten salvar aquestes barreres mitjançant petites “banyeres” que van guanyant desnivell de forma esglaonada i permeten als peixos superar les infraestructures.

L’aigua és un bé escàs que cal aprofitar, i una de les principals forma del seu aprofitament és la seva captació dels cursos fluvials.

El disseny d’aquestes construccions requereixen de càlculs d’enginyeria per a poder donar els pendent i dimensions adequades per a que siguin funcionals.