Blog

El Pla per implantar la Finestreta Única Empresarial simplificarà el 68% de tràmits i eliminar-ne el 20%

09/09/2011 Publicat per solucions
El Govern ha aprovat el Pla per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE), a través de la qual es vol impulsar el canvi de model de relació entre les empreses i  l’Administració. En compliment de l’encàrrec que el mateix Executiu va aprovar el 15 de març, el conseller d’Empresa i Ocupació, F. Xavier Mena, ha informat avui l’Executiu d’aquest pla d’implantació 2011-2014 que preveu, entre altres objectius, eliminar el 20% dels tràmits administratius que han de fer les empreses, i simplificar el 68% dels tràmits restants.
El Govern de la Generalitat considera prioritari aquest canvi del model de relació entre les empreses i  l’Administració, basat en la confiança en l’empresari, i que situa el ciutadà —en aquest cas l’empresa— en el centre de les polítiques públiques. Aquesta nova orientació requereix per part de l’Administració una transformació del marc jurídic i tecnològic, però sobretot un canvi organitzatiu intern.
El Pla contribuirà a aquest canvi d’orientació de les polítiques del Govern cap a les persones empresàries mitjançant l’ús de dos instruments: d’una banda, la racionalització i simplificació dels procediments de l’Administració – alliberant les càrregues administratives innecessàries, incorporant els mitjans electrònics en la relació amb les empreses i fent que la intervenció de l’Administració no sigui amb caràcter previ a l’inici de l’activitat econòmica sinó a posteriori— i d’una altra, la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE), com a punt de referència de les persones emprenedores, empresàries i intermediàries en la seva relació amb l’Administració.
Més informació a http://premsa.gencat.cat/
(Font: www.gencat.cat)