Informació+Dossiers

PAC 2015-2020 aspectes pràctics

PAC 2015-2020 18/06/2014 Publicat per solucions

La Política Agrícola Comuna (PAC) ha estat des del seus inicis als anys 60, un dels elements vertebradors de la Unió Europea (UE) i la receptora d’una part molt important del pressupost comunitari. Plantejada inicialment en una economia de postguerra amb dos objectius bàsics: garantir aliments a la població i la renda del pagès, els seus efectes van ser espectaculars, transformant la UE d’un territori deficitari amb una agricultura poc eficient, en el primer exportador mundial de productes agroalimentaris.

La reforma de 1992 va suposar un canvi radical, amb la introducció dels pagaments directes per hectàrea i per cap de bestiar en substitució del suport per la via dels preus. Aquest instrument de suport al sector agrari va anar canviant al llarg del temps. L’any 2003 es va introduir el règim de pagament únic amb ajuts no vinculats a la producció però sí al compliment de determinats requisits legals de gestió i bones pràctiques agràries i mediambientals.

Ara s’està treballant en la nova reforma que ens afectarà fins el l’any 2020,  en el dossier adjunt hi ha una breu explicació dels principals trets diferenciadors d’aquesta nova etapa.

Jornades PAC 2015

 

Presentació de les jornades de la PAC 2015 i Contracte global d'explotació
Title : Jornades PAC 2015
Caption :
File name : Presentació-jornades-PAC-2015.pdf
Size : 1 MB
PAC 2015-2020
Title : PAC 2015-2020
Caption : Aspectes pràctics de la nova Política Agrària Comunitària
File name : PAC-2015-2020.pdf
Size : 1 MB