Blog

Nova assignació pressupostària dels ajuts del Leader

29/09/2011 Publicat per solucions

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha aprovat l’assignació pressupostària per al 2012 destinada a atendre les sol·licituds de la convocatòria 2010 d’ajudes a la diversificació econòmica de les zones rurals en el marc del programa Leader de Catalunya 2007-2013.

L’ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya inclou un pressupost no previst en l’ordre inicial de 2010 per tal de poder atendre les sol·licituds presentades.

L’import total, per tant, ascendirà a 15.562.914 € distribuïts pressupostàriament de la següent manera: 250.000 € per a l’anualitat 2010, 8.180.993 € per a l’any 2011, i 2.463.046 € per a l’any 2012. D’aquesta manera, el Departament aporta el 70% del finançament, i el 30% restant, 4.668.874,32 €, està cofinançat per la Unió Europea (UE) a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Font informació: Ruralcat