Blog

Nou decret de dejeccions ramaderes

Decret 153/2019 16/12/2019 Publicat per solucions

Des del juliol de 2019, ha entrat en vigor el nou Decret de dejeccions ramaderes: Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeix de fonts agràries.

Aquest obliga a portar un control acurat de totes les dejeccions que es produeixen i gestionen a l’explotació agrícola o ramadera. Introdueix el control per GPS dels moviments del transport, la mesura de la qualitat per conductímetres entre altres, així com diverses qüestions que afecten substancialment la gestió de dejeccions que es portava fent fins a l’actualitat.

Tota la gestió es centra en el Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes, que és el document que acredita la capacitat de gestió de les dejeccions. Aquest ha d’estar redactat per tècnics habilitats i ha d’estar aprovat pel Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació (DAAM).

En aquest document s’ha de quantificat la producció de dejeccions així com les vies per la seva gestió, que es sol basar en les parcel·les agrícoles. També pot existir gestió a través de gestors de residus o Centres de Gestió de Dejeccions.

Tots els moviments que es fan amb les dejeccions i la resta de fertilitzants nitrogenats han d’anotar-se el Llibre de gestió de Fertilitzants en els 7 dies posteriors.

L’últim trimestre de cada any, tots els que estan obligats a portar el llibre de gestió de fertilitzants han de presentar a l’administració la Declaració Anual de Nitrogen (DAN).

 

Dossier Decret 153/2019

Nou decret de dejeccions ramaderes
Title : Dossier D153-2019
Caption :
File name : Dossier-D153-2019.pdf
Size : 3 MB