Blog

Millora general dels preus agraris a Catalunya

02/12/2011 Publicat per solucions

S’observa una millora dels preus en el sector agrari de forma general, segons les darreres dades corresponents a setembre de 2011.

La darrera dada de la variació de l’índex de preus percebuts agraris general (IPPA), referida a Catalunya al mes de setembre, mostra un increment interanual del 5,1%. Aquest valor és notablement més alt que el del mes anterior (+3,4%) i dóna signes d’una millora general dels preus agraris, especialment influenciat pel sector ramader.

L’IPPA mesura l’evolució del nivell de preus que perceben els agricultors i ramaders per la venda dels productes agraris al llarg de l’any; tècnicament és un indicador equivalent a l’índex de preus industrials (IPRI) o bé l’índex de preus de consum (IPC).

Els resultats del darrer mes reflecteixen tant les continuades pujades en les cotitzacions dels cereals, amb una contribució del 1,5% a la taxa general, com el bon comportament de preus de la carn d’aviram (2,1%) i de porcí (2%). Pel que fa als productes que contraresten amb contribucions de signe negatiu, destaquen la fruita fresca i les hortalisses que es troben amb una campanya complicada, així com els cítrics i els ous.

Font: www.gencat.cat