Blog

LES PRIMERES ANÀLISIS CONSTATEN QUE LA COBERTURA DEL RUNAM DE VILAFRUNS HA REDUÏT LA SALINITZACIÓ EL 75%

05/04/2011 Publicat per solucions

Els primers mesuraments realitzats a l’entorn del runam de Vilafruns (Balsareny) des que ha estat recobert per una capa impermeabilitzant ja evidencien una notable reducció de la salinització que causava fins ara.

En aproximadament dos mesos aquests nivells de salinitat en punts com ara la torrentera de Conangle s’haurien rebaixat fins a situar-se en el 25% del valor mitjà que es registrava abans de la intervenció sobre el runam. S’espera que aquests índexs continuïn baixant progressivament.

És una primera avaluació -pendent que se’n pugui fer un registre molt més ampli en el temps- en què coincideixen tant l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat -que és qui va encarregar el projecte- com Montsalat, plataforma nascuda per denunciar els efectes d’aquests runams i que periòdicament realitza els seus propis mostrejos.

Tot i que la totalitat dels treballs va finalitzar a principi d’any amb la sembra d’herba, arbres i arbustos (vegeu Regió7 de dimecres), va ser el novembre quan la muntanya de residus ja va quedar aïllada de l’exterior -coberta del tot amb el plàstic impermeabilitzant. Per tant, fa pràcticament 4 mesos que a priori l’aigua exterior no entra en contacte amb el material dipositat i que, per tant, s’evita la dissolució de les sals que conté. Aquest era l’objectiu essencial del projecte, per posar fi a les filtracions d’aigua salinitzada que contaminava els aqüífers.

Montsalat va prendre mostres de l’aigua a la vall del Conangle, poc més amunt del que es coneix com la casa del Gener, el 30 de gener passat, dos mesos després de la completa impermeabilització. El resultat va ser d’un nivell de clorurs de 2.700 mil.ligrams per litre (mg/l). Com a referència, en mostrejos fets en aquest mateix punt els anys 2007 i 2008 el nivell de salinització oscil·lava entre els 14.074 i els 16.500 mg/l. Una altra dada: l’aigua de mar dóna un valor aproximat de 17.000 mg/l.
El mateix dia també es van fer anàlisis en aquest sector recollint mostres en un punt situat abans de l’aqüeducte de la Sèquia. En aquest cas el resultat va ser d’una presència de clorur en una quantitat de 4.000 mg/l. El 2005 s’havien arribat a registrar en aquest punt valors de 80.000 mg/l, i l’octubre passat de 12.000 mg/l.