Blog

Les comarques centrals generen un 5,61% menys de residus municipals al 2011

15/11/2012 Publicat per solucions
- La generació per càpita se situa en 1,28 kg/hab/dia, per sota de la mitjana catalana
- La comarca que genera menys residus per habitant és Osona
- La recollida selectiva està 2 punts per sota de la mitjana de Catalunya
 

L’any 2011 a les comarques centrals es van generar 239.859 tones de residus municipals, el que suposa un 5,61% menys respecte l’any anterior. De mitjana, cada ciutadà va generar 1,28 kg al dia de residus, xifra inferior a la mitjana catalana que és d’1,47 kg/hab/dia. Per comarques, la que genera més residus per càpita és l’Anoia, amb una ràtio d’1,47 kg/hab/dia (igual que la mitjana catalana) i la que menys Osona, amb 1,18 kg/hab/dia. Les dades s’han fet públiques avui, en una jornada territorial de l’Agència de Residus de Catalunya adreçada als ens locals, per informar-los de les principals novetats en aquest camp de la gestió de residus.
Amb aquesta ràtio, les comarques centrals se situen en l’objectiu marcat en el Programa de gestió de residus municipals, que preveu una reducció de la ràtio del 10% respecte dels valors de l’any 2006, que se situaven en 1,64 kg/hab/dia de mitjana a tot Catalunya i que al 2012 han de situar-se en 1,48 kg/hab/dia.
Recollida selectiva
Pel que fa a la recollida selectiva bruta, l’any 2011 va ser de 91.906 tones, el que suposa un 38,32% respecte el total de residus municipals generats, per sota de la mitjana de Catalunya que és del 40,62%. La recollida selectiva ha disminuït un 6,67% respecte al 2010, fet atribuïble en part a la retracció del consum, cas del vidre i el paper, i als furts que es produeixen en el cas del paper dels contenidors, i dels residus dipositats a les deixalleries.
Enguany s’introdueix un nou concepte d’informació en la recollida selectiva de residus: La dada de recollida selectiva neta, és a dir, un cop descomptats els impropis, que són aquells residus que no corresponen al contenidor on es dipositen. Aquesta dada aporta informació sobre la qualitat de les recollides selectives, així com del potencial de valorització.
D’acord amb aquest nou criteri a escala territorial, a les comarques centrals el percentatge es va situar en el 30%, quan la mitjana catalana és del 33,67%.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat