Blog

L’Institut Català d’Energia obre una línia d’ajuts per a actuacions d’estalvi i eficiència energètica

12/12/2011 Publicat per solucions

S’obren les línies d’ajuts per a projectes i actuacions en matèria d’estalvi i eficiència energètica, que posaran a disposició de ciutadans, empreses i administracions locals fins a 24 milions d’euros.Aquesta mesura té per objectiu impulsar inversions en béns, serveis i formació per minimitzar aquells consums energètics innecessaris i reduir les pèrdues evitables, de manera que s’avanci en la racionalització de l’ús de l’energia, la reducció de les emissions de diòxid de carboni i dels gasos que contribueixen al canvi climàtic, i la limitació de la dependència energètica de l’exterior.

Es destinaran 8,3 milions d’euros a mesures en el sector industrial, com ara la instal·lació o renovació de tecnologies energèticament eficients o la realització d’auditories energètiques; 2,7 milions d’euros per a iniciatives en l’àmbit del transport, com l’adquisició de vehicles elèctrics o la instal·lació de sistemes de bicicleta pública; 2,9 milions d’euros per a l’àmbit dels serveis públics, com l’enllumenat exterior; 7,7 milions es destinaran a mesures en l’àmbit de l’edificació, com ara la millora de l’eficiència en les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents o la construcció de nous edificis amb alta qualificació d’eficiència energètica; 1,4 milions tindran com a objectiu projectes en matèria de cogeneració; 0,9 milions tindran com a destí final els serveis energètics, com ara les xarxes urbanes de fred i calor, i 0,1 milions d’euros es destinaran a actuacions en el camp de l’agricultura.

Les peticions de subvenció es podran tramitar fins al proper 30 de desembre a través de l’ICAEN o mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits.

Font d’informació: www.gencat.cat/icaen