Informació+Dossiers

Contracte global i ajuts

DUN i contracte global 21/03/2011 Publicat per solucions

El Contracte Global d’Explotació és un acord de col·laboració entre l’Administració i el titular d’una explotació agrària que té per objectiu millorar la competitivitat de les explotacions i orientar-les cap a un desenvolupament rural sostenible. El Contracte Global permet a un titular d’explotació agrària sol·licitar la major part dels ajuts existents, alguns amb un procés abreujat. Tots els ajuts de contracte global es sol·liciten a través de la DUN.

Contracte Global 2015-2020v3

Contracte Global 2015-2020v3
Title : Contracte Global 2015-2020v3
Caption :
File name : Contracte-Global-2015-2020v3.pdf
Size : 1 MB

Serveis ramaders

Serveis agrícoles i ramaders 17/03/2011 Publicat per solucions

Actualment, l’explotació agrària ha de complir amb molta normativa obligatòria en matèria de medi ambient, benestar animal, higiene i salut, i això obliga a tots els titulars d’explotacions a portar molta documentació al dia.

Grup Solucions donem un servei integral de gestió documental on tenim en compte tots els aspectes normatius per tal de buscar la millor opció de qualsevol projecte i tramitant els ajuts que puguin beneficiar al client.

Llegir-ne més

Serveis ramaders
Title : Serveis ramaders
Caption :
File name : serveis-ramaders.pdf
Size : 575 kB

Catàlegs de masies

Catàleg de masies i cases rurals 15/03/2011 Publicat per admin

El catàleg de masies i cases rurals és un document normatiu, que esdevé el marc per regular i ordenar les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Detalla els usos en les masies i construccions auxiliars, i estableix els condicionants per poder reconstruir els vestigis existents.

Facilita la recuperació de masies, obres de reforma, desenvolupament de noves activitats, simplifica els tràmits i dóna seguretat als Ajuntaments i als partículars que sol·licitin llicències.

Catàleg de masies i cases rurals
Title : Catàleg de masies i cases rurals
Caption :
File name : cataleg-de-masies2.pdf
Size : 1 MB

Sòl no urbanitzable

Sòl no urbanitzable 08/03/2011 Publicat per solucions

El sòl no urbanitzable és l’espai lliure de processos urbans, i que esdevé majoritari en el territori. En aquest s’engloben totes les activitats i sistemes relacionats amb el medi: sòl agrícola, masses forestal, cursos fluvials, prats i pastures, entre altres.

Objectius segons el planejament territorial: ordenar les implantacions sobre el territori, atraure l’activitat econòmica als espais idonis i garantir la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible.

SNU
Title : SNU
Caption :
File name : SNU.pdf
Size : 1 MB

Gestió integral de projectes

gestió integral de projectes 01/03/2011 Publicat per solucions

Recolzament tècnic per aquells projectes en el moment zero: estudiem possibilitats, dissenyem el projecte, associem les fases i els resultats econòmics. Ens caracteritzem pel treball en equip i multi-disciplinar, amb extens coneixement sobre el territori i activitats que s’hi desenvolupen, desenvolupament i planificació de fases i processos, així com tramitació administrativa.

Solucions Manresa, també ofereix serveis diversos en l’àmbit de la consultoria tècnica. L’externalització de serveis tècnics/administratius per part de les corporacions locals o de l’administració autonòmica, així com de l’empresa privada.

Gestió integral de projectes
Title : Gestió integral de projectes
Caption :
File name : GESTIO-DE-PROJECTES.pdf
Size : 435 kB

Preu dels cereals

Preu dels cereals 02/01/2011 Publicat per admin

En aquest enllaç es pot consultar els preus del cereal i les previsions a nivell mundial. Es proposa un recull de diferents enllaços a fi de facilitar la consulta.

Els enllaços s’actualitzen periòdicament, i les dates de revisió consten en el mateix document de consulta.

 

-   Previsió de produccions i consums de cereals del Consell Internacional de Cereals

-   Previsió de produccions i consums de cereals del Departament d’Agricultura dels EEUU.

-   Preus del cereal en llotges i mercat. Estadístiques anuals del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya

-   Preus setmanals del cereals a la llotja de Barcelona