Blog

Els últims controls de les aigües subterrànies a l’entorn de Vilafruns demostren la reducció de clorurs

03/02/2012 Publicat per solucions

El cobriment de la muntanya de residus s’ha notat sobretot en zones més allunyades de l’actuació que es va dur a terme per la impermeabilització dels runams salins de Vilafruns.Les analítiques de les aigües subterrànies mostren una clara reducció de la presència de clorurs que arriba fins a un 40%.

Un cop més, el seguiment ambiental de l’entorn de l’actuació en demostren l’èxit, en el que ha col·laborat Solucions Manresa en la Direcció del projecte i en la Direcció d’obres.

 

Més informació l’apartat de Projectes i a Regio7.cat

 

Font pròpia