Blog

El Govern presenta el Decret que regularà la venda de proximitat

29/08/2012 Publicat per solucions

El projecte de Decret que regularà la venda de proximitat dels productes agroalimentaris, que està previst que s’aprovi abans de finals d’any, ha estat elaborat pel DAAM i altres conselleries de la Generalitat amb l’objectiu de potenciar aquest tipus de venda a Catalunya, i recull les aportacions presentades pel sector, els més interessats en què es fes un decret d’aquestes característiques. Els productors es podran donar d’alta als sistema a través de la DUN i, atès que la del 2012 ja ha finalitzat, el Departament obrirà un règim transitori creant un registre provisional per tal d’agilitzar l’adscripció dels productors. Segons el DAAM, la venda de proximitat pot significar un pas endavant en la comercialització dels productes agroalimentaris, ja que ofereix garanties de seguretat, qualitat i frescor dels aliments, en un moment en què ha augmentat la demanda d’aquest tipus de productes que han estat produüits, elaborats i venuts pels propis productors.

Font: www.ruralcat.net