Blog

El Govern crea una acreditació específica per a la venda de proximitat de productes agroalimentaris

16/01/2013 Publicat per solucions

El Govern ha aprovat aquesta setmana el decret que regularà l’acreditació de la venda de proximitat dels productes agroalimentaris. La nova normativa respon a la demanda creixent dels productors agraris i del sector de la restauració d’obtenir un reconeixement específic per a aquest tipus de comercialització, a més de voler complir les noves exigències d’una part dels consumidors.

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es fa en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària, per part dels productors o agrupacions de productors agraris.

La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt. La venda proximitat s’identifica amb un logotip, que indica:

  • El decret que regula aquest tipus de venda
  • El nom de la Generalitat de Catalunya
  • La modalitat de venda: directa o en circuit curt

El Decret 24/2013, de 8 de gener, regula  l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

L’adhesió al sistema de venda de proximitat es podrà realitzar a partir de l’1 de febrer de 2013 mitjançant la declaració única agrària (DUN).

 

Font d’informació: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural.