Blog

El Departament d’Agricultura pagarà el proper dia 13 els més de 4,1M€ pendents de la línia de joves agricultors i plans de modernització

05/01/2012 Publicat per solucions

La Generalitat de Catalunya ha pagat l’any 2011 més de 131 milions del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), la qual cosa suposa el grau més elevat d’execució del període actual de programació (2007-2013) del PDR. En aquest context, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) pagarà el proper dia 13 de gener els més de 4,1 milions d’euros pendents de la línia de joves agricultors i de plans de modernització que han presentat  les corresponents certificacions.

Cal destacar que la convocatòria 2010 de l’ajut per a la instal·lació de joves agricultors va representar la resolució d’un 50% més d’expedients aprovats respecte a convocatòries anteriors, malgrat els complicats moments de crisi.

La certificació d’aquests ajuts es va realitzant a mesura que els interessats presenten la documentació justificativa de les inversions realitzades i es duen a terme les comprovacions pertinents. Amb tot l’import ja pagat de la línia d’incorporació de joves agricultors de la convocatòria 2010, que ascendeix a 4.577.739,05 euros, més el previst de pagar el proper dia 13 de gener, per import de 2.563.807,08 euros, es preveu el pagament del 86% dels imports concedits, sense tenir en compte les renúncies presentades. L’import restant correspon als expedients que van presentar la documentació acreditativa de les inversions més tard i s’anirà certificant al més aviat possible, un cop s’hagin realitzat totes les comprovacions pertinents.

Font: www.gencat.cat