Blog

El DAAM col·labora en el disseny d’un controlador electrònic per l’aplicació de purins

18/03/2013 Publicat per solucions

Es presenta un sistema de dosificació controlat de purins que permet optimitzar l’aplicació per poder aconseguir una correcta fertilització del sòl ajustant les dosis a les necessitats de nutrients dels cultius.

El seu funcionament és senzill: es mesura el contingut de nutrients del purí i, segons la dosi objectiu a aplicar, el sistema regula el cabal de sortida del purí, tenint en compte la velocitat d’avançament de la cisterna.

Per realitzar aquesta operació el sistema  disposa d’un conductímetre, que instal·lat a la cisterna  analitza la quantitat de nutrients del purí en base a unes taules elaborades pel DAAM,  que relacionen conductivitat elèctrica amb contingut de nitrogen . El sistema també disposa d’un sensor de velocitat i d’un cabalímetre a la cisterna, que van connectats a una consola instal·lada a  la cabina del tractor que és  des d’on es realitza el control.
L’aplicador només caldrà que especifiqui a la pantalla de control la quantitat de nitrogen que vol incorporar al sòl per hectàrea i l’amplada de treball de l’aplicador. El controlador regularà el cabal de sortida del purí de la cisterna en funció  de la velocitat d’avançament, la concentració de nutrients del purí i la dosi programada.
Font: DAAM