Blog

Devolució de l’impost especial d’hidrocarburs del gasoil agrícola

04/04/2017 Publicat per solucions

Es pot sol·licitar la devolució a partir de l’1 d’abril.

Es retornaran les quotes de l ’impost en factures efectuades durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2016.
L’import retornar és de 78,71 per cada 1000 litres de combustible consumit.
Per tal de poder portar a terme la sol·licitud de devolució necessitem:

1. Número de NIF
2. Clau corresponent al mitjà amb el que s’utilitza el gasoil com a carburant: 1. Tractors; 2. Altre maquinària agrícola, 3 Motors fixes; 4. Altres mitjans utilitzats.
3. Matrícules dels vehicles en els que s’ha fet servir el gasoil bonificat.
4. Designació i número de fabricació de la maquinària.
5. Factures de compra del gasoil.
6. Identificació de l’entitat financera i del compte corrent, on es farà la transferència de les devolucions.

Font d’informació: Agència Tributària