Blog

Devolució de l’impost del gasoil per agricultors i ramaders

05/04/2012 Publicat per solucions

S’obra el període per sol·licitar la devolució de l’impost del gasoil bonificat utilitzat durant el període del 2011.

Els consums que donen dret a la devolució són els següents:

a) Motors de tractors i maquinària agrícola autorizats o no per circular per vies i terrenys públics, treballadors en la agricultura, inclosa l’horticultura, ramaderia i silvicultura,

b) Motors  del aparells i artefactes utilitzats en la mateixa finalitat.

 

Per més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres