Blog

Convocatòria d’ajuts per la Gestió Forestal Sostenible 2017, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics

09/03/2017 Publicat per solucions

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 6 d’abril de 2017

Les actuacions subvencionables són:

Millora de la xarxa viària forestal

1) Construcció de vials necessaris per a la GFS.

2) Arranjament substancial de vials necessaris per a la GFS.

3) Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.

Actuacions silvícoles de millora

1) Aclarida de plançoneda.

2) Aclarida de millora.

3) Tallada selectiva.

4) Selecció de tanys.

5) Podes de formació i de qualitat.

6) Estassada de sotabosc.

7) Pela de suro de qualitat reduïda i/o suro cremat i/o espelagrinatge i/o suro de qualitat reduïda de més de 20 anys des de l’última lleva.

8) Tractament fitosanitari per a la lleva del suro.

9) El desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.

L’import màxim total per persona beneficiària és de 15.000€ per actuacions silvícoles de millora o 20.000 € en el cas que sol·liciti millora de la xarxa viària forestal.

Font informació: Centre de la Propietat Forestal