Blog

El Departament d’Agricultura aprova la convocatòria 2012 d’ajuts a la diversificació cap a activitats no agrícoles del Contracte Global d’Explotació

04/03/2013 Publicat per solucions

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha ajudat 37 emprenedors catalans a crear, ampliar o millorar activitats per a la diversificació cap a altres activitats complementàries a l’agrària. L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 1.844.721,68 euros, el que representa un volum d’inversió de més de 4,6 milions d’euros.

 L’ajut per a la diversificació cap a activitats no agrícoles, regulat per la Ordre AAR/67/2012, de 14 de març, que aprovava les bases reguladores dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) i convocava els corresponents a l’any 2012, s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2007-2013. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 A nivell territorial, els ajuts concedits es distribueixen de la següent manera:

Serveis Territorials
Núm. Expedients
Ajut (€)
Subvenció Directa
Barcelona
4
78.791,46 €
Catalunya Central
9
515.761,98 €
Girona
9
446.595,92 €
Lleida
9
474.185,16 €
Tarragona
2
43.150,79 €
Terres de l’Ebre
4
286.236,37 €
Total
37
1.844.721,68 €

 

 

Font d’informació: Departament d’Agricultura, Ramaderia, PEsaca, Alimentació i Medi natural