Informació+Dossiers

Consorci del Bages: gestió de residus

panoràmica 20/11/2012 Publicat per solucions

Solucions Manresa ha realitzat diferents treballs a l’abocador de Manresa, així com la legalització de l’activitat, l’avaluació ambiental, o realitzant els projectes i direccions d’obres de diferents fases, tant de la impermeabilització del vas del dipòsit com del seu segellat.

L’experiència en aspectes tècnics i en la gestió d’obres, permet disposar d’una visió integral del funcionament de l’abocador més enllà del projecte constructiu. Destaquen els darrers projectes realitzats per l’optimització de la gestió d’aigües i del projecte d’explotació global.

 

Veure més informació sobre les feines realitzades en el Consorci Ambiental del Bages per la Gestió de Residus