Blog

Comença la prohibició de fer foc al bosc

16/03/2017 Publicat per solucions

Del 15 de març al 15 d’octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.
Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.
Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionals amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

Font d’informació: Ruralcat