Blog

Cicle de jornades de treball i reflexió ‘Condicions territorials per a la internacionalització de Catalunya’

05/01/2012 Publicat per solucions

El Departament de Territori i Sostenibilitat organitza un cicle de tres jornades de treball i de reflexió amb l’objectiu principal d’identificar i analitzar quines són les condicions territorials que afavoreixen l’activitat econòmica internacional de Catalunya.Amb la participació multidisciplinar d’un grup ampli d’experts representatius dels àmbits de l’economia, la sostenibilitat i el territori es pretén obtenir una autodiagnosi aprofundida i objectiva de la situació actual que permeti definir les oportunitats i prioritats d’acció i de planificació territorial presents i futures. El resultat final quedarà recollit en una documentació tècnica que, a més de les ponències individuals dels membres del grup d’experts, contindrà les conclusions a què s’hagi arribat durant el procés de debat i reflexió.

Dins del cicle hi ha previstes tres jornades:

  • Primera jornada (26 de gener de 2012)
    Oportunitats i reptes globals de Catalunya
  • Segona jornada (29 i 30 de març de 2012)
    Competitivitat i sostenibilitat territorial. Les infraestructures, el territori i les empreses
  • Tercera jornada (28 de juny de 2012)
    Diagnosi i Pla perspectiu de la internacionalització territorial de Catalunya

Font: www.gencat.cat