Blog

Cessions de drets del Pagament Únic. Campanya 2013

20/11/2012 Publicat per solucions

Us comuniquem que ja estan publicats a la web del DAAM el impresos A0967-DO3 “Declaració de l’existència d’un vincle contractual” i A0967-DO6 “Comunicació de cessió temporal/definitiva de drets de Pagament Únic. Campanya 2013” relatius al procés de Cessions de drets de Pagament Únic per a la campanya 2013.

Volem recordar que, amb caràcter general, el termini de presentació de les cessions és de l’1 de novembre fins el 19 de març de 2013. Només en el casos dels tipus de cessions que s’indiquen més avall, el termini de presentació finalitza el 30 d’abril de 2013.

Tipus de cessions amb termini de presentació fins el 30 d’abril 2013:

- Herències
- Jubilacions/ Programes aprovats de cessament anticipat/ Incapacitat laboral permanent
- Canvis de personalitat jurídica
- Fusions
- Escissions
- Finalització anticipada d’un arrendament de drets amb terres
- Renúncia voluntària a favor de la reserva nacional

 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesaca, Alimentació i Medi natural