Gestió i consultoria

Gestió cadastral

Gestió del cadastre 08/10/2015 Publicat per solucions

El Cadastre immobiliari és el registre administratiu que descriu els béns immobles rústics i urbans (ús, dimensions, ubicació) i s’utilitza per a establir la contribució que s’imposa sobre els béns immobles segons la seva producció, la seva renda o el seu valor.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 13/2015, de 24 de juny, per la que es reformen la Llei Hipotecaria, aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946, i el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, es vincula el cadastre amb el Registre de la Propietat.

Per facilitar la gestió de les propietats cal que les dades que conté el cadastre s’ajustin a la realitat. Aquestes gestions de modificació, actualització o revisió requereixen de procediments tècnics.

Gestio cadastral

Marcatge CE

CE 10/01/2014 Publicat per solucions

Llegir-ne més

Gestió finques rústiques

Gestió de finques rústiques 05/01/2012 Publicat per solucions

Des de Solucions Manresa aportem la nostra experiència sobre el coneixement del territori i utilitzem les eines adients per a poder revaloritzar-les de tal manera que es pugui treure el màxim profit i rendiment per a la propietat d’una forma correcta i sostenible.

Gestio de finques
Title : Gestio de finques
Caption :
File name : Gestio-de-finques.pdf
Size : 2 MB

Estudis de biomassa

biomassa 05/01/2012 Publicat per solucions

Els estudis de disponibilitat de biomassa parteixen de la necessitat de determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’abastir una demanda determinada de biomassa per diversa finalitat. Majoritàriament es destina a la generació d’electricitat o directament de calor. Es tracta d’una font energètica sostenible, i que històricament ha estat la principal en el nostre país abans del procés d’industrialització.

Aquest tipus d’estudi analitza els factors limitants d’una àrea d’estudi, que pot esdevenir un territori més o menys ampli, des d’una escala de municipi, de província o país.

A més de determinar la viabilitat per abastir la demanda, l’anàlisi permet determinar els punts de major interès técnic i econòmic per l’obtenció del recurs de biomassa.

 

Estudi disponibilitat de biomassa
Title : Estudi disponibilitat de biomassa
Caption :
File name : Estudi-disponibilitat-de-biomassa.pdf
Size : 765 kB

Gestió integral de projectes

gestió integral de projectes 01/03/2011 Publicat per solucions

Recolzament tècnic per aquells projectes en el moment zero: estudiem possibilitats, dissenyem el projecte, associem les fases i els resultats econòmics. Ens caracteritzem pel treball en equip i multi-disciplinar, amb extens coneixement sobre el territori i activitats que s’hi desenvolupen, desenvolupament i planificació de fases i processos, així com tramitació administrativa.

Solucions Manresa, també ofereix serveis diversos en l’àmbit de la consultoria tècnica. L’externalització de serveis tècnics/administratius per part de les corporacions locals o de l’administració autonòmica, així com de l’empresa privada.

Gestió integral de projectes
Title : Gestió integral de projectes
Caption :
File name : GESTIO-DE-PROJECTES.pdf
Size : 435 kB