Gestió de residus

Desenvolupament del concentrador de purins

Esquema concentrador de purins-2 30/01/2018 Publicat per solucions

La gestió de les dejeccions ramaderes és cada dia més important en el sector ramader, i especialment en el sector porcí.

Per donar resposta a una problemàtica existent hem dissenyat el concentrador de purins. L’objectiu és obtenir una fracció líquida amb major concentració de nitrats, separada d’una altra fracció diluïda amb alta quantitat d’aigua.

Una part del nitrogen es concentra en un volum menor i en fa més eficient el transport i tractament de nitrats. Això permet fer més eficient el transport de les dejeccions fora de zones vulnerables, o derivar aquesta fracció a una planta depuradora. I per altra banda, la fracció líquida diluïda i amb menor presència de nitrats, es pot gestionar agrícolament amb les terres properes a les explotacions ramaderes. Llegir-ne més

Concentrador de purins

Concentrador de purins 23/01/2018 Publicat per solucions

Durant l’any 2017, s’ha elaborat un projecte pioner per desenvolupar un concentrador de purins.

Aquest ha estat fruit de la col·laboració entre Cooperativa Plana de Vic, el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, Solucions Manresa, i la Federació Catalana de Cooperatives. Aquest projecte té el suport financer del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El que es presenta és una prototip que genera un subproducte que fa viable el transport de purins cap a zones allunyades que, al ser deficitàries en nutrients, acaben adobant amb productes químics. Això, pot permetre reduir la pressió dels nitrats sobre zones que ja estan molt saturades com Osona, algunes zones de la província de Girona i de Lleida.

Apostem per la vocació innovadora en aquest camp, i apostant per l’I+D com a forma d’aportar valor als sector ramader.

Veure més informació sobre el concentrador de purins.

Veure més informació sobre el desenvolupament del concentrador de purins.

Restauració activitats extractives

restauracio_activitats_mineres 07/10/2014 Publicat per solucions

Solucions Manresa ha treballat en el disseny i planificació de la restauració de diverses activitats extractives en funcionament, i algunes d’elles en el procediment d’autorització.

El projecte de restauració és el document que vincula les accions a desenvolupar per assolir l’estat final desitjat, integrant-se en l’entorn i recuperant els valors ambientals. Totes les accions previstes es planifiquen per tal de fer viable el procés de restauració integrat al funcionament habitual de l’explotació de recursos naturals.

Restauracio activitats extractives

Restauració d'activitats extractives per la recuperació ambiental i integració paisatgística
Title : Restauracio activitats extractives
Caption : Solucions-Manresa-Enginyeria-Consultoria
File name : Restauracio-activitats-extractives.pdf
Size : 1 MB

Consorci del Bages: gestió de residus

panoràmica 20/11/2012 Publicat per solucions

Solucions Manresa ha realitzat diferents treballs a l’abocador de Manresa, així com la legalització de l’activitat, l’avaluació ambiental, o realitzant els projectes i direccions d’obres de diferents fases, tant de la impermeabilització del vas del dipòsit com del seu segellat.

L’experiència en aspectes tècnics i en la gestió d’obres, permet disposar d’una visió integral del funcionament de l’abocador més enllà del projecte constructiu. Destaquen els darrers projectes realitzats per l’optimització de la gestió d’aigües i del projecte d’explotació global.

 

Veure més informació sobre les feines realitzades en el Consorci Ambiental del Bages per la Gestió de Residus

 

 

Restauració runams salins de Vilafruns

runams-sallent2 20/11/2012 Publicat per solucions

Solucions Manresa va estar donant suport tècnic a la plataforma cívica Montsalat, per desenvolupar una prova pilot per la integració del runam salí de Vilafruns. El ressò social que es va fer de la proposta presentada a l’empresa Iberpotash, administració, i responsables polítics, va permetre aconseguir finançament pel projecte.

Solucions Manresa s’ha participat en la direcció de la redacció del projecte i la direcció i de l’obra per la reducció de l’impacte ambiental del runam de Vilafruns. El pressupost per realitzar aquest projecte i les obres ha sigut de 7.579.459,85€ més IVA, la realització de les obres ha durat 14 mesos i s’ha actuant en una superfície de 9,9ha.

 

Veure més informació sobre el projecte de Restauració dels runams salins de Sallent.

 

Veure notícies relacionades:

Els últims resultats dels últims controls de les aigües subterrànies a l’entorn de Vilafruns demostren la reducció de clorurs

Les primeres anàlisis constaten que la cobertura del runam de Vilafruns ha reduït la salinització el 75%

Es proposa portar aigua de mar per reduir el residu miner