Blog

Catalunya continua sent referent de la producció agroalimentària ecològica

24/03/2015 Publicat per solucions

La producció agroalimentària ecològica manté la tendència a l’alça, any rere any, a Catalunya.

Josep Maria Pelegrí fa palès, un cop més, que la producció agroalimentària ecològica a Catalunya segueix, any rere any, la seva tendència creixent i de bones perspectives”, com prova el fet que les dades del passat exercici constaten que el nombre de productors agrícoles i ramaders del sector ecològic va tornar a créixer, així com la superfície de cultiu certificada i les activitats industrials, que es van disparar fins a xifres rècord, i la comercialització i l’emmagatzematge també van augmentar, així com també que la facturació dels productes ecològics catalans.

Així, pel que fa a producció agroalimentària ecològica a Catalunya, l’any 2014  s’ha caracteritzat per l’augment de productors vegetals i ramaders, al voltant del 10%. Pel que fa a les superfícies de cultius, destaca el creixement espectacular que han experimentat els cultius de vinya, amb un increment de gairebé el 22%, i de fruits secs i hortalisses, amb un augment del 14%. En ramaderia, cal subratllar l’augment de tots els tipus d’orientacions, entre un 10% i un 20%, destacant els creixements espectaculars en les relacionades amb l’avicultura, tant de carn (65%) com d’ous (50%). Les activitats industrials s’han disparat i 2014 ha estat un any de rècord pel que fa a aquest indicador, amb un creixement del 34%. La comercialització ha augmentat un 68%, i l’emmagatzematge, un 43%. Altres activitats d’elaboració també han crescut com de costum en els darrers anys, com els cellers (24%) o els molins d’oli (23%). D’altra banda, el creixement de facturacions del darrer exercici econòmic comptabilitzat (2013) va ser del 38,26%, arribant als 210 milions d’euros de volum facturat. I val a dir també que els operadors elaboradors representen el 82% d’aquesta xifra.

El conseller constata, però, que malgrat el creixement continu de les produccions ecològiques catalanes, hi ha una sèrie de sectors en els que el l’increment encara està clarament per sota de les necessitats del mercat intern de consum, com és el cas dels sectors de les produccions hortícoles i fructícoles, i els de les produccions làcties, ous i carn. “El desenvolupament d’aquestes produccions animals també fa necessari fer el mateix amb les produccions de cereals i lleguminoses per a gra i farratges destinats a l’alimentació del bestiar. Tots aquests sectors són estratègics, i els nostres esforços han d’anar en la línia d’afavorir-ne el seu desenvolupament”, ha dit.

Font informació: Sala de premsa, Generalitat de Catalunya