Informació+Dossiers

Catàlegs de masies

Catàleg de masies i cases rurals 15/03/2011 Publicat per admin

El catàleg de masies i cases rurals és un document normatiu, que esdevé el marc per regular i ordenar les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Detalla els usos en les masies i construccions auxiliars, i estableix els condicionants per poder reconstruir els vestigis existents.

Facilita la recuperació de masies, obres de reforma, desenvolupament de noves activitats, simplifica els tràmits i dóna seguretat als Ajuntaments i als partículars que sol·licitin llicències.

Catàleg de masies i cases rurals
Title : Catàleg de masies i cases rurals
Caption :
File name : cataleg-de-masies2.pdf
Size : 1 MB