Blog

Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals

24/11/2016 Publicat per solucions

Agricultura convoca els ajuts corresponents a l’any 2016, destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de gener de 2017.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Grup d’acció local Leader Dotació (euros)
Ass. pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central ——————————- 675.275,11
Ass. pel desenvolupament Integral de la zona nord-oriental de Catalunya ———— 668.642,24
Ass. per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura ————————— 603.169,30
Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp ————————————- 721.331,08
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya —————————————————— 639.066,17
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià —————————— 583.261,32
Associació Leader de Ponent—————————————————————  763.660,34
Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord ————————————- 642.269,84
Consorci Leader Pirineu Occidental ——————————————————- 928.455,55
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central —————————— 776.488,40
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques ——————————– 665.047,32
Total DARP + FEADER ——————————————————————- 7.666.666,67

Font d’informació: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i medi natural