Informació+Dossiers

Ajuts per joves agricultuors

ajuts a joves agricultors 25/01/2013 Publicat per solucions

S’estableix una línia d’ajuts per fomentar la instal·lació de joves agricultors i agricultores en explotacions agràries.

Facilita l’accés a l’activitat agrària de joves que vulguin dedicar d’una forma exclusiva, com a cotitulars o en règim de titularitat compartida, assumint les responsabilitats de direcció i gestió de la seva explotació, o bé, integrar-se com a socis en una entitat associativa o societària.

Aquest ajut es sol·licita a través de la DUN. Solucions Manresa fa anys que és entitat acreditada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Contacta amb nosaltres per disposar d’un bon assessorament, i gestió en matèria d’expedients d’ajuts.

Joves agricultors 2015-2020

Joves agricultors 2015-2020
Title : Joves agricultors 2015-2020
Caption :
File name : Joves-agricultors-2015-2020.pdf
Size : 379 kB