Blog

Ajuts agroambientals 2015

13/07/2016 Publicat per solucions

S’inicia el pagament de més de 6,7M d’euros d’ajuts agroambientals a Agricultura Ecològica i Producció Integrada

Ajut a la Agricultura Ecològica
Aquesta operació compensa el lucre cessant i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, l’operació té en compte els costos addicionals en la fertilització i l’ús de mitjans de sanitat vegetal utilitzables en producció ecològica, l’ús de material vegetal certificat i l’increment de mà d’obra que solen tenir la majoria d’operadors ecològics

Ajut a la Producció Integrada
L’objectiu d’aquesta línia és reduir la contaminació d’aigües i sòls, fomentar la biodiversitat i millorar l’eficiència dels recursos naturals, donant suport a l’adopció de metodologies de producció vegetal que utilitzin al màxim els recursos i mecanismes de producció naturals per tal d’assegurar, a llarg termini, una agricultura sostenible i la protecció dels recursos naturals.

Font d’informació: Departament d’agricultura