Blog

Agricultura resol la concessió d’ajuts a la gestió de purins que es destinaven a plantes de tractament tèrmic amb un import d’ajut que supera els 3.300.000 euros

30/03/2015 Publicat per solucions

L’import total de la inversió sol·licitada està al voltant dels 8.000.000 €, dels quals més del 80% corresponen a la instal·lació de sistemes de tractament de purins i a basses d’emmagatzematge.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), d’acord amb l’establert en l’Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre, ha concedit ajuts per un import d’ajut superior als 3.300.000 €, que permetran gestionar de forma immediata bona part dels purins que es destinaven a les plantes d’assecatge abans del seu tancament.

Amb la concessió d’aquests ajuts, les explotacions ramaderes acabaran de posar en marxa les inversions per a adaptar-se al canvi de model de gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes que s’impulsa des del DAAM. A través de l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, s’ha donat assessorament a totes les explotacions afectades pel tancament de les plantes proposant, en cada cas, una possible nova sortida a la seva gestió.

En aquest sentit, i seguint amb l’enfocament que el nou model de gestió s’ha de plantejar de forma integral (des de la granja fins al sòl) i que no tothom necessita la mateixa estratègia, les sol·licituds presentades abasten aspectes que van des de la creació d’infraestructures en la pròpia granja (més emmagatzematge i sistemes de tractament), fins a l’adquisició d’equips d’aplicació que incorporen innovació tecnològica (conductímetres i aplicadors amb mànegues). També se sol·licita ajut per a l’adquisició de basses mòbils que permetrà fertilitzar zones llunyanes més deficitàries ampliant la zona d’aplicació. I mitjançant la concessió d’aquests ajuts també s’afavoreix que la gestió dels purins de diverses explotacions ramaderes es dugui a terme de forma conjunta.

Val a dir que aquestes noves estratègies no només solucionen la gestió del purí que abans anava a planta, sinó que són una millora qualitativa pel que fa a la fertilització. Amb els sistemes de tractament es minimitza possibles efectes adversos sobre l’entorn i es disposa de fraccions sòlides que són fàcils d’exportar i aprofitables en zones deficitàries. Utilitzant sistemes d’aplicació equipats amb equips de mesura de nutrients i amb mànegues, s’aconsegueix ajustar la dosi de fertilitzant i uniformitat en la distribució, a l’hora que es redueix les males olors. A més, la construcció de més basses d’emmagatzematge permetrà una millor gestió perquè hi haurà disponible fertilitzant durant tot l’any.

 

Font informació: Sala de premsa, Generalitat de Catalunya.