Blog

30 milions d’euros en préstecs per aportar liquiditat al sector agrari

20/02/2012 Publicat per solucions

La línia és de caràcter transversal i està oberta a les explotacions de tots els sectors agraris que podran demanar fins a un màxim de 120.000 € per explotació.

L’objectiu d’aquest mesura és donar suport al sector en una doble vessant: primer per facilitar  el finançament per a aportar liquiditat de les pròpies explotacions que passen dificultats de cara a la nova campanya, i en segon lloc establir unes bonificacions que ajudin el sector a tirar endavant en aquest context de crisi.
En aquest sentit, el Departament d’Agricultura  ha previst una dotació d’ 1,5 milions d’euros en el seu pressupost del 2012 per obrir la  convocatòria d’ajuts per a la bonificació d’aquests préstecs que es publicarà a primers de març. Les característiques de la línia de crèdit són:
  • Objectiu: aportar liquiditat amb un màxim de 30.000 € per unitat de treball agrícola (UTA)
  • Beneficiaris: qualsevol explotació de qualsevol sector agrari que disposi d’un mínim de 0,8 unitats de treball agrícola
  • Import mínim dels préstecs: 10.000 €
  • Import màxim dels préstecs: 120.000 €
  • Bonificació del Departament d’Agricultura per als primers 40.000€:
    • 2 punts dels interessos durant tota la vida del préstec
    • Cost de l’aval financer del  préstec formalitzat
  • El termini de vida del préstec serà de fins a 5 anys  i el termini de carència d’amortització d’1 any.

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural