Blog

2a Fira de Biomassa de Catalunya (Vic 21-23 de febrer)

15/02/2013 Publicat per solucions

La 2ª edició de la Fira de biomassa de Catalunya tindrà lloc els propers dies 21, 22 i 23 de febrer de 2013 i serà la única fira que se celebra en territori català sobre aquesta temàtica.

En un context de canvi climàtic i dependència energètica dels combustibles fòssils exteriors, l’aprofitament de la biomassa forestal per a producció d’energia es presenta com una oportunitat per dinamitzar el sector, promoure la gestió forestal, crear noves empreses i generar ocupació. El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 ja contempla la biomassa com un dels eixos estratègics per tal d’arribar al triple objectiu del 20-20-20.

A Catalunya s’està produint una eclosió del sector de la biomassa, principalment en les aplicacions tèrmiques, que s’ha traduït en un augment significatiu del nombre d’instal·lacions i d’empreses que treballen en aquest àmbit. Són remarcables ja, el nombre d’instal·lacions que utilitzen la biomassa com a font d’energia per a produir calor, sigui en equipaments municipals, en el sector industrial on en vivendes familiars, que es tradueix en un estalvi econòmic al consumidor però també en la utilització d’un recurs local i renovable.

 

Font informació: Fira de Biomassa Forestal de Catalunya