Arxivat el març, 2011

ES PROPOSA PORTAR AIGUA DE MAR PER REDUIR EL RESIDU MINER

31/03/2011 Publicat per solucions

Llegir-ne més

FINALITZEN LES OBRES D’AÏLLAMENT I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES DEL RUNAM SALÍ DE VILAFRUNS PORTADES A TERME PER SOLUCIONS MANRESA

25/03/2011 Publicat per solucions

Llegir-ne més

Contracte global i ajuts

DUN i contracte global 21/03/2011 Publicat per solucions

El Contracte Global d’Explotació és un acord de col·laboració entre l’Administració i el titular d’una explotació agrària que té per objectiu millorar la competitivitat de les explotacions i orientar-les cap a un desenvolupament rural sostenible. El Contracte Global permet a un titular d’explotació agrària sol·licitar la major part dels ajuts existents, alguns amb un procés abreujat. Tots els ajuts de contracte global es sol·liciten a través de la DUN.

Contracte Global 2015-2020v3

Contracte Global 2015-2020v3
Title : Contracte Global 2015-2020v3
Caption :
File name : Contracte-Global-2015-2020v3.pdf
Size : 1 MB

Serveis ramaders

Serveis agrícoles i ramaders 17/03/2011 Publicat per solucions

Actualment, l’explotació agrària ha de complir amb molta normativa obligatòria en matèria de medi ambient, benestar animal, higiene i salut, i això obliga a tots els titulars d’explotacions a portar molta documentació al dia.

Grup Solucions donem un servei integral de gestió documental on tenim en compte tots els aspectes normatius per tal de buscar la millor opció de qualsevol projecte i tramitant els ajuts que puguin beneficiar al client.

Llegir-ne més

Serveis ramaders
Title : Serveis ramaders
Caption :
File name : serveis-ramaders.pdf
Size : 575 kB

Catàlegs de masies

Catàleg de masies i cases rurals 15/03/2011 Publicat per admin

El catàleg de masies i cases rurals és un document normatiu, que esdevé el marc per regular i ordenar les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Detalla els usos en les masies i construccions auxiliars, i estableix els condicionants per poder reconstruir els vestigis existents.

Facilita la recuperació de masies, obres de reforma, desenvolupament de noves activitats, simplifica els tràmits i dóna seguretat als Ajuntaments i als partículars que sol·licitin llicències.

Catàleg de masies i cases rurals
Title : Catàleg de masies i cases rurals
Caption :
File name : cataleg-de-masies2.pdf
Size : 1 MB